• Wpisów: 25
  • Średnio co: 92 dni
  • Ostatni wpis: 3 lata temu, 09:31
  • Licznik odwiedzin: 11 166 / 2402 dni
 
promocyjnelokaty
 
Czym jest kredyt konsumencki.

Jednym z ciekawszych odmian kredytów jest kredyt konsumencki. Jest to kredyt jaki kredytodawca udziela konsumentom. Może udzielać takiego kredytu w ramach działalności gospodarczej jaką prowadzi. Pieniądze z kredytu mogą być przeznaczone na cele prywatne jakie nie są związane ani z działalnością gospodarczą, ani też z zawodową. W Polsce kredyty konsumpcyjne regulowane są przez ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. W ustawie tej zawarte są prawa i obowiązki jakie dotyczą kredytów konsumenckich. Ustawowa definicja kredytu konsumenckiego obejmuje umowy w kilku formach. Zalicza się do nich umowy pożyczki, kredytu w rozumieniu przepisów zawartych w prawie bankowym, umowy odroczenia konsumentowi terminu w jakim ma spełnić świadczenie, jeżeli musi on ponieść jakieś koszta, które wiążą się z odroczeniem spłaty. Kredytem konsumenckim jest również umowa o kredyt, kiedy kredytobiorca zaciąga zobowiązanie wobec trzeciej osoby, zaś konsument jest zobowiązany, ze ten kredyt spłaci. Kredytem konsumenckim jest również umowa o kredyt odnawialny. W ustawie z 18 grudnia 2011 roku kredyt konsumencki określony jest jako kredyt, który nie może przekraczać kwoty 255 550 złotych, lub równowartości tej kwoty wyrażonej w obcej walucie.

Umowa o kredyt konsumencki.

Umowę o kredyt konsumencki powinno zawierać się w formie pisemnej, jeśli nie ma odrębnych przepisów, które pozwalają na zawarcie umowy w innej formie. Egzemplarz umowy powinien mieć zarówno kredytodawca jak i kredytobiorca. Bardzo ważne, aby umowa kredytu konsumenckiego była stworzona w taki sposób, aby konsument w pełni mógł ją zrozumieć. W umowie powinno się wskazać dane kredytodawcy i kredytobiorcy lub ewentualnie dane pośrednika kredytowego. W umowie o kredyt konsumencki należy także wskazać jaki jest to rodzaj kredytu i na jaki czas obowiązuje umowa. Ponadto trzeba określić w umowie całkowitą kwotę kredytu, a także terminy i sposób wypłaty kredytu. W treści umowy wskazuje się stopę oprocentowania kredytu, a także warunki jej ewentualnej zmiany. W przypadku, kiedy w umowie przewidziane są różne stopy kredytowe trzeba wskazać je wszystkie, jakie będą obowiązywały podczas trwania danej umowy kredytowej. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania jest kolejnym z elementów jakie muszą znaleźć się w umowie o kredyt konsumencki. Trzeba wraz z nią podać całkowitą kwotę jaką będzie musiał zapłacić konsument. Ustala się ją w dniu, kiedy zostaje zawarta umowa. W umowie powinno się wskazać na jakich zasadach i w jakim terminie będą spłacane zobowiązania wobec kredytodawcy. W umowie wskazuje się zestawienie zawierające terminy i zasady płatności odsetek oraz wszelkich innych kosztów kredytu. Kredytodawca powinien wskazać roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, a także na jakich warunkach może zostać ona zmieniona i jakie będą skutki braku płatności kolejnych rat kredytu konsumenckiego. W umowie wpisuje się koszta związane z opłatami notarialnymi, sposoby ubezpieczenia i zabezpieczenia kredytu, a także termin w jakim konsument może odstąpić od umowy i w jaki sposób zwrócić kredyt. W umowie powinny się znaleźć informacje jakie prawo ma konsument do wcześniejszej spłaty kredytu i na jakich warunkach może wypowiedzieć umowę. Powinny znaleźć się również informacje o tym jaki organ nadzoru właściwego sprawuje ochronę konsumentów. Wszystkie wyżej wymienione informacje powinny znaleźć się w umowie kredytowej. Warto dokładnie czytać takie umowy i to również informacje napisane drobnym drukiem, gdyż najczęściej to one są najbardziej istotne, a na www.kasa-na-pit.pl/ dostaniesz najlepszy kredyt.

Nie możesz dodać komentarza.